ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: DISC WHEELBRUSH
DISC WHEELBRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: SPIRAL WHEELBRUSH
SPIRAL WHEELBRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: F.A.C.E. BRUSH
F.A.C.E. BRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: SHAKE BRUSH
SHAKE BRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE PIERCED
CARLITE PIERCED

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE Evolution
CARLITE Evolution

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE BRUSH
CARLITE BRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: FILOK BRUSH
FILOK BRUSH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
ΜΟΝΤΕΛΟ: PE BRUSH
PE BRUSH