ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
ΜΟΝΤΕΛΟ: CO1A03
CO1A03

Μάκτρο αερομέτρου PCL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
ΜΟΝΤΕΛΟ: D10
D10

Ηλεκτρονικό αερόμετρο PCL, εξωτερικού χώρου.  

Ορίζετε την επιθυμητή πίεση στα ελαστικά και η συσκευή είτε αφαιρεί είτε προσθέτει αέρα.

Στο τέλος της διαδικασίας ακούγεται ένας ήχος που ενημερώνει ότι η διαδικασία τερματίστηκε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
ΜΟΝΤΕΛΟ: PG1H01
QUBE iso

Ηλεκτρονικό αερόμετρο PCL. Ορίζετε την επιθυμητή πίεση στα ελαστικά και η συσκευή είτε αφαιρεί είτε προσθέτει αέρα.

Στο τέλος της διαδικασίας ακούγεται ένας ήχος που ενημερώνει ότι η διαδικασία τερματίστηκε.

Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του αζώτου μέσα στα ελαστικά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
ΜΟΝΤΕΛΟ: PG1H01

Αερόμετρο πεζοδρομίου PCL. Μεγάλη οθόνη με αναλογική ένδειξη, διπλή ασφάλεια στη βαλδία για την ταχεία πλήρωση και αφαίρεση αέρα.

PG1H01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
ΜΟΝΤΕΛΟ: AFG4H03
AFG4H03

Αερόμετρο χειρός PCL για αυτοκίνητα και μηχανές. Αναλογική ένδειξη, διπλή ασφάλεια στη βαλδίδα για την ταχεία πλήρωση και αφαίρεση αέρα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PCL
AFG1H03

Αερόμετρο PCL χειρός, βαρέως τύπου, ιδανικό για μεγάλα οχήματα.

Μεγάλη οθόνη και απευθείας βαλβίδα για την ταχεία πλήρωση και αφαίρεση αέρα.