: Πλυστικά Μηχανήματα

Πλυστικά Μηχανήματα/Πλυστικά Μηχανήματα

Fructaunion

Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού Κ4000 ΜΑΖΖΟΝΙ ΙΤΑΛΙΑΣ Πλυστικό μηχάνημα μονοφασικό ή τριφασικό σε  βάση 150/200 bar με αντλία LEUCO και ενσωματομένο κόπλερ, by-bass Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού μονοφασικό Κ2000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ
     

Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού μονοφασικό. 120bar PH2000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ  Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού μονοφασικό. 200bar PH4000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ  Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού τριφασικό. 200bar W4000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ. Περιλαμβάνεται λάστιχο & πιστόλα 
 Τα πλυστικά μηχανήματα συνδέονται και με κερματοδέκτη 

Αντλία πλυστικού μηχανήματος    

     

By-bass πλυστικού μηχανήματος για τη ρύθμιση της πίεσης

By-bass πλυστικού μηχανήματος για τη ρύθμιση της πίεσης και με πιεσοστάτη

Πιστόλα πλυστικού μηχανήματος με επιλογή λάντσα πλυσίματος