: Όλες οι Σελίδες

Αυτόματα Πλυντήρια/Stargate S5 - Εύχρηστο - Απλό Ηλεκτρονικό πλυντήριο

Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων roll over.
Το πλυντήριο λειτουργεί πνευματικά και έχει
χειριστήριο αφής. Συνοδεύετε από διαγνώστη
βλαβών για την καλή λειτουργία του
Ο σκελετός είναι γαλβανισμένος και έχει
όψη ανοξείδωτου.
O ψεκασμός του στεγνωτικού κεριού στο
όχημα γίνεται από μπέκ που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση
Ο στεγνωτήρας του αυτόματου πλυντηρίου
ακολουθεί το προφίλ του αυτοκινήτου για να
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος
Η κίνηση των βουρτσών του πλυντηρίου γίνεται
με σύστημα ράολα που δεν χρειάζεται συντήρηση
και λειτουργεί με αυτολίπανσης
Στο αυτόματο πλυντήριο μπορούν να
τοποθετηθούν βούρτσες πολυαιθυλενίου
ή carlite στις δύο κάθετες και μία οριζόντια
ενώ συνοδεύεται με βουρτσάκια τροχών
 

title=title=

Ο χρωματισμός του αυτόματου πλυντηρίου γίνεται κατ’ επιλογή όπως και ο καθορισμός του ύψους του
Τέσσερα διαφορετικά ύψη πλυσίματος
 

Αυτόματα Πλυντήρια/Stargate S7 - Πλυντήριο πολλαπλών δυνατοτήτων

Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων roll over.
Το πλυντήριο λειτουργεί πνευματικά και έχει
χειριστήριο αφής. Συνοδεύετε από διαγνώστη
βλαβών για την καλή λειτουργία του
Ο σκελετός είναι γαλβανισμένος και έχει
όψη ανοξείδωτου
O ψεκασμός του στεγνωτικού κεριού στο 
όχημα γίνεται από μπέκ που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση
Ο στεγνωτήρας του αυτόματου πλυντηρίου
ακολουθεί το προφίλ του αυτοκινήτου για να
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος
Η κίνηση των βουρτσών του πλυντηρίου γίνεται
με σύστημα ράολα που δεν χρειάζεται
συντήρηση και λειτουργεί με αυτολίπανσης
Στο αυτόματο πλυντήριο μπορούν να
τοποθετηθούν βούρτσες πολυαιθυλενίου
ή carlite στίς δύο κάθετες και μία οριζόντια
ενώ συνοδεύεται με βουρτσάκια τροχών

 

title=

 
 Ο χρωματισμός του αυτόματου πλυντηρίου γίνεται κατ’ επιλογή όπως και ο καθορισμός του ύψους του
 

Αυτόματα Πλυντήρια/Stargate S9 - Πλυντήριο ανώτερης τεχνολογίας

Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων roll over.
Το πλυντήριο λειτουργεί πνευματικά και έχει
χειριστήριο αφής. Συνοδεύετε από διαγνώστη
βλαβών για την καλή λειτουργία του
Ο σκελετός είναι γαλβανισμένος και έχει
όψη ανοξείδωτου
O ψεκασμός του στεγνωτικού κεριού στο
όχημα γίνεται από μπέκ που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση
Ο στεγνωτήρας του αυτόματου πλυντηρίου
ακολουθεί το προφίλ του αυτοκινήτου για να
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος
Η κίνηση των βουρτσών του πλυντηρίου γίνεται
με σύστημα ράολα που δεν χρειάζεται συντήρηση
και λειτουργεί με αυτολίπανσης
Στο αυτόματο πλυντήριο μπορούν να
τοποθετηθούν βούρτσες πολυαιθυλενίου
ή carlite στις δύο κάθετες και μία οριζόντια
ενώ συνοδεύεται με βουρτσάκια τροχών

 

title=

 

Ο χρωματισμός του αυτόματου πλυντηρίου γίνεται κατ’ επιλογή όπως και ο καθορισμός του ύψους του 

Ο χρωματισμός του αυτόματου πλυντηρίου γίνεται κατ’ επιλογή όπως και ο καθορισμός του ύψους του
 

Αυτόματα Πλυντήρια/Stargate S111 - Πλυντήριο υψηλής παραγωγικότητας

Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων roll over.
Το πλυντήριο λειτουργεί πνευματικά και έχει
χειριστήριο αφής. Συνοδεύετε από διαγνώστη
βλαβών για την καλή λειτουργία του
Ο σκελετός είναι γαλβανισμένος και έχει
όψη ανοξείδωτου
O ψεκασμός του στεγνωτικού κεριού στο
όχημα γίνεται από μπέκ που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση
Ο στεγνωτήρας του αυτόματου πλυντηρίου
ακολουθεί το προφίλ του αυτοκινήτου για να
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος
Στο αυτόματο πλυντήριο μπορούν να
τοποθετηθούν βούρτσες πολυαιθυλενίου
ή carlite στις δύο κάθετες και μία οριζόντια
ενώ συνοδεύεται με βουρτσάκια τροχών
Οι κάθετες βούρτσες ενώνονται μπροστά και πίσω στο αυτοκίνητο για να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα.

 

 

Ο χρωματισμός του αυτόματου πλυντηρίου γίνεται κατ’ επιλογή όπως και ο καθορισμός του ύψους του

 

Πλυστικά Μηχανήματα/Πλυστικά Μηχανήματα

Fructaunion

Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού Κ4000 ΜΑΖΖΟΝΙ ΙΤΑΛΙΑΣ Πλυστικό μηχάνημα μονοφασικό ή τριφασικό σε  βάση 150/200 bar με αντλία LEUCO και ενσωματομένο κόπλερ, by-bass Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού μονοφασικό Κ2000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ
     

Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού μονοφασικό. 120bar PH2000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ  Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού μονοφασικό. 200bar PH4000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ  Πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού τριφασικό. 200bar W4000 ΜΑΖΖΟΝΙ, ΙΤΑΛΙΑΣ. Περιλαμβάνεται λάστιχο & πιστόλα 
 Τα πλυστικά μηχανήματα συνδέονται και με κερματοδέκτη 

Αντλία πλυστικού μηχανήματος    

     

By-bass πλυστικού μηχανήματος για τη ρύθμιση της πίεσης

By-bass πλυστικού μηχανήματος για τη ρύθμιση της πίεσης και με πιεσοστάτη

Πιστόλα πλυστικού μηχανήματος με επιλογή λάντσα πλυσίματος
 

Στέγαστρα/Στέγαστρα

Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα.

Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα.

Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα.

Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα. Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα. Γαλβανισμένος σκελετός και πολιακαρβονικά χωρίσματα.

Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα

Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα

Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα

Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα
  Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα   Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα   Θέσεις self-service με κερματοδέκτη και περιστρεφόμενα μπράτσα
Ανοξείδωτες κατασκευές , βαρέου τύπου για πολλαπλές θέσεις self-service. Ανοξείδωτες κατασκευές , βαρέου τύπου για πολλαπλές θέσεις self-service. Ανοξείδωτες κατασκευές , βαρέου τύπου για πολλαπλές θέσεις self-service.
 

Self Service/Ad Produzione

Απορροφητήρας κόνεος ανοξείδωτος λειτουργίας
Self - service
Απορροφητήρας κόνεος extraction. Σκούπα καθαρισμού ταπετσαρίας. Self - service
Διπλός απορροφητήρας κόνεος με 2 τουρμπίνες,
2 κάδους και 2 ηλεκτρονικούς κερματοδέκτες
Ανοξείδωτη κολόνα πώλησης
Self - service
2 προϊόντων με
ηλεκτρονικό
κερματοδέκτη

Ανοξείδωτο αερόμετρο
Self - service με ενσωματομένο μανόμετρο
Self - service
Στεγνωτήριο αυτοκινήτων
Αυτόματος πωλητής χάρτου Ανοξείδωτος με ηλεκτρονικό κερματοδέκτη Ανοξείδωτος αυτόματος πωλητής δέρματος με κερματοδέκτη
Στεγνωτήριο για μοτοσυκλέτες με μηχανισμό παραγωγής αέρα Στεγνωτήριο για μοτοσυκλέτες
Ανοξείδωτος Self - service
απορροφητήρας
κόνεος με
αυτοκαθαριζόμενο
φίλτρο, τουρμπίνα
μέχρι 4Hp και
ηλεκτρονικό
κερματοδέκτη
Στεγνωτήριο Self - service
για μοτοσυκλέτες με
μηχανισμό παραγωγής αέρα
Στεγνωτήριο για μοτοσυκλέτες Χτυπητήρι για το τίναγμα στα πατάκια των αυτοκινήτων
Zειμπέκης
Στυπτήριο δερμάτων με
βρύση. Αναξείδωτο
Αυτόματος πωλητής διανομής χημικού για τις ζάντες   Χτυπητήρι για τα πατάκια των αυτοκινήτων
Ηλεκτρονικό αερόμετρο με δυνατότητα προκαθορισμού της πίεσης. Self-service αερόμετρο κολόνα.
Ορθοστάτης αναξείδωτος
για την στήριξη του
σωλήνα απορρόφησης
της σκούπας και των
μηχανών πλύσης
Ηλεκτρονικό αερόμετρο
Self-service με δυνατότητα προκαθορισμού της πίεσης
Αναξείδωτη κολόνα πώλησης χημικών προϊόντων Κολόνα αναξείδωτη για
Self-service Αερόμετρο
       
Αυτόματος επιτοίχος πωλητής
απορροφητικού χαρτιού
Ανοξείδωτο μηχάνημα καθαρισμού 
για τα πατάκια των αυτοκινήτων
με κερματοδέκτη
 

Extraction/Μηχανήματα Extraction

Μηχάνημα απολύμανσησ των αεραγωγών του αυτοκινήτου. Μηκητιοκτόνο.

Μηχάνημα καθαρισμού ταπετσαρίας με τη μέθοδο του ξηρού αφρού.Ιδανικό για τις φόρμες οδηγών μηχανής και κράνη.

Μηχάνημα απολύμανσης των αεραγωγών
του αυτοκινήτου. Μυκητιοκτόνο
Μηχάνημα καθαρισμού ταπετσαρίας με ξηρό αφρό.
Ιδανικό για τον καθαρισμό της οροφής και την
εξωτερική φόδρα στα κράνη

Self- service πολυμηχάνημα εσωτερικού και καθαρισμού : 1. Aπορροφητήρας κόνεος με τουρμπίνα 2. Μηκυτιοκτόνο 3. Χρήση ξηρού αφρού για την ταπετσαρία

Μονοφασικός απορροφητήρας κόνεος , 2400 Watt

Πολυμηχάνημα Self - service για τον καθαρισμό 
των αυτοκινήτων  
1. Aπορροφητήρας κόνεος με τουρμπίνα
2. Μυκητιοκτόνο - Απολύμανση αεραγογών
3. Μηχάνημα καθαρισμού ταπετσαρίας με ξηρό αφρό
Απορροφητήρας κόνεος. Μονοφασικός
Self - service 2400 Watt
 

Χημικά προιόντα/Daerg Chimica

BELL GOMM
Γυαλιστικό ελαστικών.
Συσκευασία 12 lt. Δεν χρειάζεται
διάλυση με νερό
ΑRCOLOR
Χρωματιστός αφρός για
πλυντήρια αυτομάτων πλυντηρίων
Διατίθεται σε τρία διαφορετικά
χρώματα: ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
ΜΠΛΕ. Συσκευασία 25 lt.
Διάλυση με νερό
MONOSTATIC
Ισχυρό καθαριστικό πρόπλυσης,
Δεν χρειάζεται βούρτσα, μόνο
υψηλή πίεση.
Δεν καταστρέφει το χρώμα του αυτοκινήτου. Συσκευασία 25 lt.
Διάλυση 1lt:50-75lt νερό

LAVATELONI
Δίχρωμο καθαριστικό φορτηγών
Δεν χρειάζεται βούρτσα.
Ψεκάζεται και ξεπλένεται με
άφθονο νερό σε υψηλή πίεση
EFFETO NEVE
Αφρός για αυτόματα πλυντήρια
roll over και Tunnels.
SATURN
Στεγνωτικό κερί για αυτόματα
πλυντήρια roll over και Tunnel
ός
ANTICALCARE
Αφαλατικό για την σερπαντίνα
στα πλυστικά μηχανήματα.
Ψεκάζεται με σταθερή
συχνότητα στην σερπαντίνα κατά
τη λειτουργία της και διασπά τα
άλατα ώστε να έχει μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής το μηχάνημα
NICOL SPOYLER
Γυαλιστικό για πλαστικές επιφάνειες.
Κρεμώδες καθαριστικό για το ταμπλό των αυτοκινήτων
και όλων των πλαστικών επάνω στο αυτοκίνητο
BAYS - WASH
Σαπούνι ενεργού αφρού. Χημικό
πρόπλυσης για χρήση από αφροποιητή και μονάδες self-service.
Συσκευασία 25 lt.
Διάλυση 1lt : 50lt νερό.
Διατίθεται σε δύο χρώματα:
ΛΕΥΚΟΣ και ΦΟΥΞΙΑ αφρός

LINAX
Σαπούνι αυτoμάτων πλυντηρίων.
Σαπούνι για αυτόματα πλυντήρια 
χωρίς αφρό. Κυρίως χρησιμοποιείται
στα μηχανήματα με πολλά
προγράμματα και διαφορετικές
δοσομετρικές αντλίες
VEDARBEI
Καθαριστικό τζαμιών και γυαλίνων επιφανειών του αυτοκινήτου. 
Συμπυκνωμένων
M 20
Καθαριστικό ταπετσαρίας σαλονιού αυτοκινήτου με τη χρήση απορροφητήρα EXTRACTION

ΜULTI REMOVER
INOX καθαριστικό αλάτων 
Καθαριστικό μεταλλικών επιφανειών.
Αφαιρεί άλατα από τα αυτόματα πλυντήρια χωρίς να το καταστρέφει
GENIUS
Αρωματικό εσωτερικού χώρου
Αρωματικό για τον ψεκασμό του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου.
Συσκευασία 12lt.
Διατίθεται σε τέσσερα αρώματα: ΚΑΡΥΔΑ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΒΑΝΙΛΙΑ
 

Χημικά προιόντα/Kimicar

DELTA MOTOR
Καθαριστικό μηχανής αυτοκινήτου
AUTOFLASH
Καθαριστικό πρόπλυσης αυτοκινήτου
MAGIC AUTOCERA
Στεγνωτικό κερί αυτοκινήτου
Μόνο για αυτόματα πλυντήρια
 

 

 

FLASH
Καθαριστικό βουρτών αυτομάτου πλυντηρίου
BIO-POLISH
Γυαλιστικό κερί αυτόματου πλυντηρίου
KILAV EXTRA
Καθαριστικό αυτοκινήτων και φορτηγών
 

 

 

MANIGEL
Καθαριστικό λίπους και σκληρής
βρωμιάς  από τα χέρια
MANIGEL
SHAMPOO - NEVE
Καθαριστικό σαπούνι για τα
πλυντήρια αυτοκινήτων
 

Aφροποιητές/Αφροποιητές

Αφροποιητής ψεκασμού ενεργού αφρού. Για τον καθαρισμό των αυτοκινήτων Αφροποιητής 100 lt πλήρης με λάστιχο και πιστόλα για την πρόπλυση του αυτοκινήτου Αφροποιητής 150 lt πλήρης με λάστιχο και πιστόλα
 

 

 

Αφροποιητής INOX (Ανοξείδωτος) 
24 lt πλήρης με λάστιχο και πιστόλα
Αφροποιητής INOX (Ανοξείδωτος)
50 lt για την χρήση με ενεργό αφρό στήν πρόπλυση του αυτοκινήτου
Αφροποιητής INOX (Ανοξείδωτος) 
100 lt πλήρης με λάστιχο και πιστόλα
 

Μεταχειρισμένα/Μεταχειρισμένα αυτόματα πλυντήρια - Υπάρχουν Μεταχειρισμένα Αυτόματα πλυντήρια. Επισκευασμένα

 

Mετρητές Βυτιοφόρων/Mετρητές Βυτιοφόρων

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για διανομή καυσίμων και μεγάλων εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης.

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για διανομή καυσίμων και μεγάλων εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης.

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE, SATAM, 2 και 3 για
διανομή καυσίμων και μεγάλων
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για
διανομή καυσίμων και μεγάλων
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης
 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για διανομή καυσίμων και μεγάλων εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης.

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για διανομή καυσίμων και μεγάλων εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης.

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3
για διανομή καυσίμων και μεγάλων
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης
 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕUROPE , SATAM , 2 και 3 για
διανομή καυσίμων και μεγάλων
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης
 

 

Μετρητής ροής FILL-RITE 1 1/2". Τεσσάρων
ψηφίων & γενικό κοντέρ
Κεφαλή μετρητή VEEDER-ROOT / REGISTER
 

 

Μετρητής ροής 1 ". Τριών ψηφίψν &
γενικό κοντέρ
Συγκρότημα μετρητού ροής με μοτέρ -
πιστόλα & λάστιχο 1". Μονοφασικό
 

Επεξεργασία νερού/Επεξεργασία νερού - Μηχανήματα Ανακύκλωσης & Αντίστροφης Όσμοσης

Aντίστροφη όσμωση.

Ανακύκλωση.

Aντίστροφη όσμωση Ανακύκλωση  
 

 

 

 

 

 

Ανακύκλωση αποβλήτων πλυντηρίου

    Ανακύκλωση αποβλήτων πλυντηρίου 
 

Διάφορα/Διάφορα - Μηχανήματα Εξοπλισμού πλυντηρίων και πρατηρίων

 

 

Γρασαδόρος BOSS
βαρελιού, 200 Kg
Απορροφητήρας ορυκτελαίων
FLEXBIMEC, Ιταλίας με
ογδόντα (80) λίτρα δοχείο
και δέκα (10) λίτρα γυαλί.
Η συσκευή είναι τροχήλατη
για να γίνει ευκολότερη
η δουλεά σας.
Απορροφητήρας ορυκτελαίων
FLEXBIMEC, Ιταλίας με
ογδόντα (80) λίτρα δοχείο
και δέκα (10) λίτρα γυαλί.
Η συσκευή είναι τροχήλατη
για να γίνει ευκολότερη
η δουλεά σας
Αερόμετρο καζανάκι Ιταλίας Αερόμετρο πεζοδρομίου
PCL

 

Κερματοδέκτης 0,50 1.00 ή 2.00 ευρώ είτε
μάρκες εργοστασίου για την προσαρμογή
τους με μηχανήματα και μετατροπή αυτών
σε self-service
Μετρητής ροής 1 1/2 πετρελαίου

Μηχανικό καταγραφικό / register
Veeder Root
Μετρητής ροής 1"
   
Συγκρότημα διανομής πετρελαίου 1"
μονοφασικό
Αεροσυμπιεστής - κομφλέρ μονοφασικά
και τριφασικά
   
Απορροφητήρας βιολογικού καθαρισμού
GARAGE STAR για τον καθαρισμό της
ταπετσαρίας των αυτοκινήτων. Έχει
ξεχωριστό πλαστικό κάδο για το χημικό
ενώ ο κάδος συλλογής είναι ανοξείδοτος.
Η ισχύ της είναι 2400 Watt και έχει ακόμη
ένα ξεχωριστό μοτέρ για την λειτουργία της
αναρρόφησης
Απορροφητήρας απλός STAR με δύο / τρία
μοτέρ 1400 Watt το καθένα μονοφασική.
Ο ανοξείδωτος κάδος της είναι στερεωμένος
επάνω σε μία τροχήλατη βάση
Καθένα απο τα μοτέρ λειτουργεί με ξεχωριστό
διακόπτη.
 

Solar panel/Μηχάνημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ

Γιατί είναι σημαντικό να καθαρίζετε συχνά τα φωτοβολταϊκά πάνελ;

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι ένα καθαρό φωτοβολταϊκό πάνελ είναι πολύ πιο αποδοτικό από ένα βρώμικο. Μπορεί να χάσετε μέχρι και 20% της παραγωγής ενέργειας. Κάθε μέρα μπορείτε να υπομείνετε λιγότερη παραγωγή ενέργειας επειδή η απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι χαμηλότερη. Ενέργεια σημαίνει χρήμα. Πολύ συχνά, ο κόσμος πιστεύει ότι η βροχή θα καθαρίσει με φυσικό τρόπο τα πάνελ, ενώ στην πραγματικότητα η βροχή μπορεί να μολύνει την επιφάνεια των πάνελ και να κατακάθεται χώμα ή κάτι άλλο το οποίο οπωσδήποτε θα μειώσει τη μεταφορά ενέργειας. Μέσος όρος μείωσης 15%.

Το συγκρότημα καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ή μεγάλες επιφάνειες καθώς επίσης και για των καθαρισμό υαλοπινάκων. Η κατασκευή του, εύκολη στη χρήση και στη μετακίνηση. Η δεξαμενή της ρητίνης θα μετατρέπει το φυσικό νερό σε αφαλατωμένο το οποίο καθαρίζει τέλεια τα πάνελ. Δεν είναι απαραίτητα η χρήση κάποιου χημικού. Το αφαλατωμένο νερό καθαρίζει 5 φορές καλύτερα από το φυσικό νερό και δε μολύνει.

Σε περίπτωση που η ρητίνη πάψει να παράγει καλής ποιότητας αφαλατωμένο νερό, μπορεί να ανακαινιστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Κάτω από καλές συνθήκες η δεξαμενή μπορεί να παράγει μέχρι 11.500 λίτρα αφαλατωμένου νερού καλής ποιότητας. Για να καθαριστεί ένα τετραγωνικό μέτρο χρειάζονται 2 λίτρα νερού, συνεπώς με μία δεξαμενή είναι δυνατό να καθαρίσετε 5.500 τετραγωνικά μέτρα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SC 1-30Βασικός εξοπλισμός
φωτοβολταϊκών πάνελ SC 1-30 (όπως φαίνεται στην φωτογραφία)
Δεξαμενή ρητίνης 30 λίτρων
Ρητίνη αναζωογόνησης
Τηλεσκοπική προέκταση ( 4 * 170cm) SC1-30 μοντέλο (6mt)
Βούρτσα 25cm SC1-30 μοντέλο
Τηλεσκοπική προέκταση (2,5mt) SC1-30 μοντέλο
Τρόλεϊ με μεγάλες πνευματικές ρόδες
Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μεταξύ +3 μέχρι +40°C. και συνδέεται στη βρύση του δικτύου με ελάχιστη πίεση 3 - 5 bar.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
“CLASS  C”

Το ’’Class C’’ είναι μελετημένο για επαγγελματική χρήση και πλύσιμο όπου ο χρόνος και οι μεγάλες επιφάνειες έχουν βασική σημασία.
Μετακινούμενο, με περιστρεφόμενη βούρτσα (700στροφές) και ταχυσυνδέσμους για τηνεξασφάλιση της ταχείας αλλαγής των αξεσουάρ.
Απόδοση περιστρεφόμενης βούρτσας: Δυναμικότητα καθαρισμού μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα / ώρα.
Πίεση λειτουργίας 70 – 160 bar.
Διανομή νερού 10 – 13 λίτρα / λεπτό.

Επαγγελματική μονάδα υψηλής πίεσης μονφασική ή τριφασική με κόπλερ μεταξύ αντλίας και μοτέρ και προστασία θερμικού μέσα στο μοτέρ. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα 24 ώρες. Έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου και είναι κατασκευάσμενο ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 140bar, διανομή 10 λίτρα / λεπτό ( επαγγελματική αντλία υψηλής πίεσης με κεραμικά πιστόνια ). Μοτέρ ισχύος 2,2KW 1450 στροφές 220V.

Επαγγελματική μονάδα υψηλής πίεσης KM300

Διακόπτης λειτουργίας για υψηλή πίεση ( ON / OFF ) IP65
Περιστρεφόμενη βούρτσα 80cm
Περιστρεφόμενη βούρτσα 100cm
Βάση βούρτσας
Προέκταση (7 * 1,50mt +  αναγωγή )
Προέκταση με αναγωγή 1,5mt
Προέκταση 1,5mt
Βούρτσα (40cm πλάτος)
Βούρτσα (25cm πλάτος) με δέστρες
Στήριγμα βούρτσας με 4 μπεκ
PVC εύκαμπτο λάστιχο μήκους 5 μέτρα
Λάστιχο υψηλής πίεσης 30 μέτρα
Λάστιχο υψηλής πίεσης 50 μέτρα

Μηχάνημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ